Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5993
Nhan đề: Hoạch định chiến lược marketing hiệu quả
Tác giả: John, Westwood
Lan Nguyên
Từ khoá: Chiến lược marketing;Marketing;Hoạch định marketing
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5993
Bộ sưu tập:0020042 - Chiến lược marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-235- Hoach dinh chien luoc marketing hieu qua.pdf3.23 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.