Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5994
Nhan đề: Thương hiệu lớn rắc rối lớn
Tác giả: Jack, Trout
Trần, Thu Thủy
Từ khoá: Thương hiệu;Thương hiệu lớn;Rắc rối
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5994
Bộ sưu tập:Quản trị thương hiệu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-238-thuong hieu lon rac roi lon.pdf1.34 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.