Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5995
Nhan đề: Tôi PR cho PR
Tác giả: Di Li
Từ khoá: PR;Quan hệ công chúng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5995
Bộ sưu tập:Quan hệ công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-239-Toi PR cho PR.pdf919.43 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.