Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5997
Nhan đề: Thuật marketing
Tác giả: Brian, Tracy
Nhật Minh
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thế giới
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5997
Bộ sưu tập:Marketing khách hàng tổ chức

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-241-Thuat marketing.pdf491.59 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.