Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6000
Nhan đề: Cỗ máy bán hàng tối ưu
Tác giả: Chet, Holmes
Nguyễn, Văn Dũng
Từ khoá: Bán hàng;Kỹ năng bán hàng;Nghệ thuật bán hàng;Tiếp thị
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6000
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-243-Co may ban hang toi uu.pdf1.78 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.