Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6001
Nhan đề: Marketing trong thời đại NET
Tác giả: Thái, Hùng Tâm
Từ khoá: Marketing;NET;Marketing trong thời đại NET;Internet
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6001
Bộ sưu tập:Marketing bán lẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-245-Marketing trong thoi dai NET.pdf850.68 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.