Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6002
Nhan đề: Ngành PR tại Việt Nam
Tác giả: Đinh, Thị Thúy Hằng
Từ khoá: PR;Ngành PR tại Việt Nam;Việt Nam;Ngành PR
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6002
Bộ sưu tập:Quan hệ công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-246-Nganh PR Viet Nam.pdf935.24 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.