Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6004
Nhan đề: PR theo kiểu Mỹ
Tác giả: Robert L., Dilenschneider
Trương, Thủy Anh
Ngô, Lan Hương
Từ khoá: PR;PR theo kiểu Mỹ;Mỹ
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6004
Bộ sưu tập:Quan hệ công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-248-PR theo kieu My.pdf968.32 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.