Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6036
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 36/Quý IV/2016. Một số điều học được tại khóa đào tạo kỹ thuật công nghiệp (dự án phát triển nguồn nhân lực Việt – Hàn)
Tác giả: Nguyễn, Tri Vũ
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 36/Quý IV/2016;Đào tạo;Kỹ thuật công nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6036
Bộ sưu tập:Số 36

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
15. Khoa dao tao ky thuat cong nghiep.pdf343.54 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.