Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/611
Nhan đề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CN CTY CP THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG
Từ khoá: Kế toán;kế toán bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/611
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.