Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6129
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Bàn về nợ xấu và xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Thục Quyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Nợ xấu;Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6129
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
14. No xau.pdf371.98 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.