Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6139
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Một số biện pháp giúp sinh viên tự luyện âm nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
Tác giả: Hà, Thị Hạnh
Phạm, Thị Mai Phương
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Giáo dục;Sinh viên
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6139
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
24. Giup sinh vien tu luyen am.pdf411.74 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.