Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6141
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế bền vững tại huyện đảo lý sơn
Tác giả: Hoàng, Hà Tiên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Kinh tế bền vững;Huyện đảo Lý Sơn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6141
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
26. Phat trien kinh te bien.pdf385.08 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.