Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6142
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Giải pháp phát triển bảo hiểm con người phi nhân thọ ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Bảo hiểm phi nhân thọ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6142
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
27. Bao hiem con nguoi.pdf385.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.