Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6143
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Thực hiện bán khống trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng chứng khoán phái sinh
Tác giả: Vũ, Thị Phương Hạnh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6143
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
28. Ban khong.pdf366.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.