Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6144
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Du lịch - Khách san niêm yết triên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Ngô, Thị Đạo
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 41,42/Quý I,II/2018;Ngành du lịch;Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6144
Bộ sưu tập:Số 41,42

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
29. Hieu qua kinh doanh.pdf468.31 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.