Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6145
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Phát biểu khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Tác giả: Đinh, Văn Tuyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Khai giảng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6145
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
1. Bai phat bieu khai giang.pdf239.76 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.