Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6146
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện năm học 2017 - 2018
Tác giả: Thi, Hồng Tuấn
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Kết quả học tập
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6146
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2. Danh gia ket qua hoc tap va ren luyen nam hoc 2017-2018.pdf510.59 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.