Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6147
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại
Tác giả: Lê, Thị Mỹ Dung
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Nghiên cứu khoa học;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6147
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3. NCKH su pham ung dung.pdf338.18 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.