Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6150
Nhan đề: Qui trình sản xuất xăng dầu cho ô tô xitec tại kho xăng dầu petec Hòa Hiệp. Đà Nẵng
Tác giả: Lê, Thị Vân Kiều
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Quy trình sản xuất;Kho xăng dầu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6150
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
6. Qui trinh xuat xang dau.pdf223.25 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.