Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6151
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Giảng dạy môn học chính trị khi chuyển đổi sang giáo dục nghề nghiệp - Một số giải pháp cần thực hiện
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Công
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Giáo dục nghề nghiệp;Giảng dạy
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6151
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7. Giang day mon hoc chinh tri.pdf347.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.