Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6152
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Những điểm mới của Thông tư 107/2017/TT-BTC Ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017
Tác giả: Huỳnh, Văn Bình
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Thông tư 107
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6152
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
9. Nhung diem moi cua thong tu.pdf289.2 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.