Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6153
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong hoạt động dạy và học
Tác giả: Nguyễn, Thị Tâm
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Nguyên lý
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6153
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8. Hoat dong day va hoc.pdf322.33 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.