Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6154
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cá nhân nơi công sở
Tác giả: Trần, Thị Kim Phượng
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Công sở
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6154
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
10. Giai quyet mau thuan.pdf270.48 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.