Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6155
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Giải pháp phát triển môi giới bảo hiểm ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Bảo hiểm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6155
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
11. Moi gioi bao hiem.pdf249.8 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.