Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6156
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Phân tích ảnh hưởng của một số nhân tố bên trong doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành bảo hiểm
Tác giả: Hoàng, Thị Thắm
Trần, Thị Phúc Trinh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Hiệu quả kinh doanh;Doanh Nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6156
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
12. Hieu qua kinh doanh.pdf491.71 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.