Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6157
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Áp dụng mô hình kinh doanh chênh lệch giá (APT) để đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán
Tác giả: Hoàng, Thị Thắm
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Kinh doanh;Đo lường rủi ro
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6157
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13. Chenh lech gia.pdf693.57 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.