Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6158
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Thực trạng và giải pháp hạn chế trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Thùy linh
Lê, Thị Thanh Thủy
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 43/Quý III/2018;Bảo hiểm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6158
Bộ sưu tập:Số 43

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
14. Truc loi bao hiem.pdf233.85 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.