Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 13.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ năng làm bánh Âu - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ năng làm bánh Âu - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch . Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch . Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2007Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ buồng - Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2007Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ - Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.

Khám phá

Chủ đề
Năm xuất bản