Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6175
Nhan đề: Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thế Giới In
Từ khoá: Phân phối lợi nhuận;Công ty Thế Giới In
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6175
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.