Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 614

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 6 24 4 11 4 5 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 473
Hoa Kỳ 45
Trung Quốc 8
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
Nhật Bản 2
Bờ Biển Ngà 1
Cộng hòa Séc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 432
Ho Chi Minh City 13
Ann Arbor 10
Hai Phong 10
Scottsdale 9
Wilmington 7
Mountain View 6
Can Tho 4
Bakersfield 3
Chicago 3