Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 643

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 4 5 0 13 6 10 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 493
Hoa Kỳ 51
Trung Quốc 8
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
EU 2
Nhật Bản 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 450
Ho Chi Minh City 13
Ann Arbor 11
Hai Phong 10
Scottsdale 9
Wilmington 7
Mountain View 6
Can Tho 4
Houston 4
Bakersfield 3