Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 605

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 19 17 9 6 24 4 11

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 468
Hoa Kỳ 42
Trung Quốc 7
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
Nhật Bản 2
Bờ Biển Ngà 1
Cộng hòa Séc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 427
Ho Chi Minh City 13
Hai Phong 10
Scottsdale 9
Ann Arbor 7
Wilmington 7
Mountain View 6
Can Tho 4
Bakersfield 3
Chicago 3