Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 651

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 6 10 0 3 3 1 1

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 498
Hoa Kỳ 54
Trung Quốc 8
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
EU 2
Nhật Bản 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 455
Ho Chi Minh City 13
Ann Arbor 11
Hai Phong 10
Scottsdale 9
Wilmington 7
Mountain View 6
Can Tho 4
Houston 4
Bakersfield 3