Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 587

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Tài liệu chia sẻ từ cộng đồng 15 7 19 17 9 6 21

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 461
Hoa Kỳ 36
Trung Quốc 6
Pháp 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Đức 2
Nhật Bản 2
Bờ Biển Ngà 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 421
Ho Chi Minh City 13
Hai Phong 10
Scottsdale 9
Wilmington 7
Mountain View 6
Ann Arbor 4
Can Tho 4
Bakersfield 3
Saigon 3