Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6191
Nhan đề: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu khách hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Nhất Vinh Đà Nẵng
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Kế toán công nợ;Công ty Nhất Vinh Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6191
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-031-2018-KD09.BCTT.DCCT.BCT.pdf2.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.