Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6315
Nhan đề: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại bộ phần tiền sảnh khách sạn LUNA DIAMOND
Từ khoá: Quản trị chất lượng dịch vụ;Khách sạn LUNA DIAMOND;Bộ phần tiền sảnh
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6315
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-157-2018-QK09.BCTT.pdf402.02 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.