Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6317
Nhan đề: Công tác quản trị chu trình phục vụ tại nhà hàng Fresh trực thuộc khách sạn Crowne Plaza
Từ khoá: Công tác quản trị chu trình phục vụ tại nhà hàng Fresh;Khách sạn Crowne Plaza
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6317
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-159-2018-QK09.BCTT.pdf1.78 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.