Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6318
Nhan đề: Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Grand Tourane
Từ khoá: Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Grand Tourane
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6318
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-160-2018-QK09.BCTT.pdf382.4 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-160-2018-QK09.DCCT.pdf183.66 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.