Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6321
Nhan đề: Công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận tiền sảnh của Fusion Maia Da Nang Resort
Từ khoá: Công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận tiền sảnh;Fusion Maia Da Nang Resort
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6321
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-165-2018-QK09.BCTT.pdf755.07 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-165-2018-QK09.DCCT.pdf360.08 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.