Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6322
Nhan đề: Công tác tổ chức và phân công lao động tại Trung tâm tiệc cưới, hội nghị, hội thảo For You Palace
Từ khoá: Công tác tổ chức và phân công lao động;Trung tâm tiệc cưới, hội nghị, hội thảo For You Palace
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6322
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-166-2018-QK09.BCTT.pdf1.94 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-166-2018-QK09.DCCT.pdf322.99 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.