Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6329
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH phần mềm Việt Đà
Từ khoá: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Công ty TNHH phần mềm Việt Đà
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6329
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.