Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6334
Nhan đề: Vòng quanh thế giới. Hoa Kỳ
Tác giả: Michael Hurley
Từ khoá: Vòng quanh thế giới;Hoa Kỳ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6334
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-360- vong quanh the gioi Hoa Ky.pdf12.82 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.