Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6370
Nhan đề: Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm lavie của công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ
Từ khoá: Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm lavie;Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6370
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-195-2018-QT09.DCCT.pdf167.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-195-2018-QT09.BCTT.pdf405.55 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.