Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6375
Nhan đề: Hoạt động kho hàng tại Chi nhánh công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại Đà Nẵng
Từ khoá: Hoạt động kho hàng;Chi nhánh công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6375
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-200-2018-QT09.BCTT.pdf1.24 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-200-2018-QT09.DCCT.pdf252.7 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.