Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6385
Nhan đề: Quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển theo phương thức LCL/LCL tại công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh
Từ khoá: Quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển theo phương thức LCL/LCL;Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6385
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-211-2018-NT09.BCTT.pdf883.7 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-211-2018-NT09.DCCT.pdf161.27 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.