Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6400
Nhan đề: Công tác thu hút khách công vụ tại khách sạn Minh Toàn
Nhan đề khác: Công tác thu hút khách công vụ tại khách sạn Minh Toàn
Từ khoá: Công tác thu hút khách công vụ;Khách sạn Minh Toàn
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6400
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-224-2018-QD09.BCTT.pdf396.73 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-224-2018-QD09.DCCT.pdf215.12 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.