Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6402
Nhan đề: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Phương Đông
Nhan đề khác: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Phương Đông
Từ khoá: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ;Khách sạn Phương Đông
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6402
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-226-2018-QD09.BCTT.pdf385.95 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.