Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6405
Nhan đề: Chích sách sản phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ Du lịch Tuấn Dũng
Nhan đề khác: Chích sách sản phẩm tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ Du lịch Tuấn Dũng
Từ khoá: Chích sách sản phẩm;Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ Du lịch Tuấn Dũng
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6405
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-229-2018-QD09.BCTT.pdf362.48 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.