Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6406
Nhan đề: Công tác tổ chức đón tiếp và phục vụ khách tại bộ phận lễ tân của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Nhan đề khác: công tác tổ chức đón tiếp và phục vụ khách tại bộ phận lễ tân của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Từ khoá: Công tác tổ chức đón tiếp và phục vụ khách tại bộ phận lễ tân của;InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6406
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-230-2018-QD09.BCTT.pdf731.88 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-230-2018-QD09.DCCT.pdf598.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.