Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6408
Nhan đề: Công tác quản trị cở sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng trực thuộc khách sạn King’s Finger
Nhan đề khác: Công tác quản trị cở sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng trực thuộc khách sạn King’s Finger
Từ khoá: Công tác quản trị cở sở vật chất kỹ thuật;Khách sạn King’s Finger
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6408
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-235-2018-QH09.BCTT.pdf1.25 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.