Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6410
Nhan đề: Công tác quản trị quy trình phục vụ khách tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Green Plaza
Nhan đề khác: Công tác quản trị quy trình phục vụ khách tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Green Plaza
Từ khoá: Công tác quản trị quy trình phục vụ khách;Khách sạn Green Plaza
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6410
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-237-2018-QH09.BCTT.pdf486.93 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.