Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6413
Nhan đề: Quản trị chất lượng dịch vụ tại bộ phận buồng của khách sạn tại Khách Sạn Sea Front
Từ khoá: Quản trị chất lượng dịch vụ;Khách Sạn Sea Front
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6413
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-240-2018-QK09.BCTT.pdf723.75 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-240-2018-QK09.DCCT.pdf326.82 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.