Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6439
Nhan đề: Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
Nhan đề khác: Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
Tác giả: Hoàng, Thị Loan
Từ khoá: Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh;Tại Công Ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6439
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.